Regulamin
Kontakt z administratorem serwisu jest pod adresem e-mail: 
admin@video-randki.pl

Regulamin

§ 1.
Regulamin korzystania ze strony video-randki.pl zwanej dalej
jako serwis.
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu pod adresem video-randki.pl.
Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniany przez właściciela
serwisu w całości lub w części.
Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu opublikowania go na stronach
internetowych serwisu.
§ 2.
Serwis jest dostępny bezpłatnie za pośrednictwem przeglądarki internetowej na
stronie video-randki.pl.
Wymagana jest rejestracja, rozpoczęcie korzystania z serwisu następuje
po aktywacji linku w e-mailu.
W serwisie używane są pliki cookies.

§ 3.
Obowiązki użytkownika:
Użytkownik serwisu zobowiązuje się do podania danych zgodnych z prawdą i
przestrzegania regulaminu.
Jeden użytkownik może utworzyć tylko jedno konto.
Korzystanie z kamery internetowej nie może zawierać treści pornograficznych.
Użytkownik ma obowiązek chronić swoje konto oraz hasło przed osobami trzecimi.
Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za treść ogłoszeń a także zgodność z
obowiązującymi, miejscowymi przepisami prawa i zwyczajami oraz postanowieniami niniejszego
regulaminu.
Zabrania się wysyłania treści reklam, oraz niestosownych wiadomości pod 
rygorem usunięcia lub zablokowania konta.
Rejestrując się w serwisie i akceptując regulamin Użytkownik wyraża zgodę na
otrzymywanie na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej
materiałów informacyjnych, ofert handlowych i wiadomości o charakterze
reklamowym.

§ 4.
Odpowiedzialność i prawa właściciela serwisu.
Właściciel serwisu dokona wszelkich starań aby portal działał zgodnie z oczekiwaniami
24h na dobę ale nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju
błędne działanie serwisu.
Serwis przeznaczony jest do komunikowania się osób za pośrednictwem
internetu do randkowania i umawiania się na randki. 
Cel portalu to połączenie kobiet i mężczyzn w pary.
Właściciel zastrzega sobie prawo do usuwania, 
zablokowania, nakazu zmiany loginu użytkownika
lub zmiany treści konta użytkownika bez podania przyczyny.
Zarejestrowanie w serwisie oznacza przechowywanie informacji w archiwalnych na
czas nieokreślony bez możliwości usunięcia danych z archiwum.
Jedna osoba może mieć tylko jedno konto, usunięcie konta i ponowne
zarejestrowanie może nie być zaakceptowane przez właściciela serwisu bez
podania przyczyny (lub np użytkownik rozsyłał spam lub treści nieprzyzwoite).
Właściciel serwisu zastrzega możliwość przeglądania wszystkich danych
znajdujących się w serwisie, w tym wiadomości, za wszelkiego rodzaju spam, 
materiały o treści reklamowej,komercyjnej, niezgodnej z funkcjonalnością serwisu osoba to 
rozpowszechniająca będzie blokowana a treści usuwane.
Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności
cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkowników z
Serwisu.

created by freelancer.java.org.pl © 2017