Regulamin
Kontakt z administratorem serwisu jest pod adresem e-mail: 
admin@video-randki.pl

Regulamin

§ 1.
Regulamin korzystania ze strony video-randki.pl zwanej dalej
jako serwis.
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu pod adresem video-randki.pl.
Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniany przez właściciela
serwisu w całości lub w części.
Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu opublikowania go na stronach
internetowych serwisu.
§ 2.
Serwis jest dostępny bezpłatnie za pośrednictwem przeglądarki internetowej na
stronie video-randki.pl.
Wymagana jest rejestracja, rozpoczęcie korzystania z serwisu następuje
po aktywacji linku w e-mailu.
W serwisie używane są pliki cookies.

§ 3.
Obowiązki użytkownika:
Użytkownik serwisu zobowiązuje się do podania danych zgodnych z prawdą i
przestrzegania regulaminu.
Użytkownik oświadcza że ma ukończone 16 lat.
Jeden użytkownik może utworzyć tylko jedno konto.
Korzystanie z kamery internetowej nie może zawierać treści pornograficznych.
Zamieszczone zdjęcia nie mogą mieć charakteru pornograficznego.
Użytkownik ma obowiązek chronić swoje konto oraz hasło przed osobami trzecimi.
Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za treść ogłoszeń a także zgodność z
obowiązującymi, miejscowymi przepisami prawa i zwyczajami oraz postanowieniami niniejszego
regulaminu.
Zabrania się wysyłania treści reklam, oraz niestosownych wiadomości pod 
rygorem usunięcia lub zablokowania konta.
Rejestrując się w serwisie i akceptując regulamin Użytkownik wyraża zgodę na
otrzymywanie na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej
materiałów informacyjnych, ofert handlowych i wiadomości o charakterze
reklamowym.
Użytkownik dodając zdjęcia oświadcza że posiada do nich prawa 
i udziela bezterminowej zgody na ich nieodpłatne wykorzystanie.

§ 4.
Odpowiedzialność i prawa właściciela serwisu.
Właściciel serwisu dokona wszelkich starań aby portal działał zgodnie z oczekiwaniami
24h na dobę ale nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju
błędne działanie serwisu.
Serwis przeznaczony jest do komunikowania się osób za pośrednictwem
internetu do randkowania i umawiania się na randki. 
Cel portalu to połączenie kobiet i mężczyzn w pary.
Właściciel zastrzega sobie prawo do usuwania, 
zablokowania, nakazu zmiany loginu użytkownika
lub zmiany treści konta użytkownika bez podania przyczyny.
Zarejestrowanie w serwisie oznacza przechowywanie informacji w archiwalnych na
czas nieokreślony bez możliwości usunięcia danych z archiwum.
Jedna osoba może mieć tylko jedno konto, usunięcie konta i ponowne
zarejestrowanie może nie być zaakceptowane przez właściciela serwisu bez
podania przyczyny (lub np użytkownik rozsyłał spam lub treści nieprzyzwoite).
Właściciel serwisu zastrzega możliwość przeglądania wszystkich danych
znajdujących się w serwisie, w tym wiadomości, za wszelkiego rodzaju spam, 
materiały o treści reklamowej,komercyjnej, niezgodnej z funkcjonalnością serwisu osoba to 
rozpowszechniająca będzie blokowana a treści usuwane.
Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności
cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkowników z
Serwisu.

§ 5.
Strona video-randki.pl przetwarza dane osobowe i  jest Administratorem danych.
Celem przetwarzania danych jest wyszukiwania danych w tym zdjęć na portalu randkowym oraz ich przechowywanie.
Będziemy dokładać wszelkich starań aby dane były bezpieczne.
Wglądu do swoich danych następuje po zalogowaniu.
Edycji swoich danych osobowych można dokonać po zalogowaniu.
Usunięcia swoich danych i/lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych wysyłając odpowiednią informację 
na adres admin@video-randki.pl, z adresu zarejestrowanego konta (aby dokonać weryfikacji właściciela konta).

created by freelancer.java.org.pl © 2018